Praca: Młodszy asystent

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/2656
OBOWIĄZKI:
prowadzenie nadzoru nad Stacjami Uzdatniania Wody, obiektów basenowych, kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączone ze sporządzeniem protokołów w miejscu kontroli. Pobór próbek wody do spożycia, z basenów i kąpielisk. Przygotowywanie decyzji, opinii, ocen higienicznych, sprawozdań, planów, raportów oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów. Współpraca z innymi sekcjami własnej Stacji . Prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagane wykształcenie- wyższe licencjackie/ magisterskie Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem, Zdrowie Publiczne, Biologia, Chemia bądź inne mające zastosowanie w realziacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej.Umiejętności: dobra obsługa komputera w środowisku MS Office. Dodatkowe oczekiwania znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, przepisów dotyczących jakości wody do spożycia, prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach , przepisów w sprawie nadzory nad jakością wody w kąpielisku i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, znajomość KPA, pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Znajomość reguł postępowania kontrolnego, znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli , biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych ,umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, umiejętność analitycznego , szybkiego myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu problemów. Kreatywność oraz chęć uczenia się. Wysoki poziom umiejętności społecznych, sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu