Praca: Majster budowy (Instalacje HVAC)

Majster budowy (Instalacje HVAC)
Miejsce pracy: Poznań
Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy STANGL Technik Holding działającej w Polsce i Republice Czeskiej. Grupa zatrudnia 300 pracowników i w roku 2020 osiągnęła obrót ok. 260 mln PLN. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w dwóch (w Świdnicy i Warszawie) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółki z grupy STANGL Technik zajmują się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Twój zakres obowiązków
 • Bezpośredni nadzór i koordynacja robót na powierzonym odcinku robót instalacyjnych
 • Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 •  Prowadzenie rozliczenia godzinowego podległych pracowników oraz podwykonawców
 • Dokonywanie zamówień materiałów zgodnie z projektem technicznym i późniejszymi dodatkowymi ustaleniami
 • Przyjmowanie i kontrolowanie dostawy materiałów i urządzeń na budowy,
 • Dbanie o porządek i ład prowadzonych robót, a w szczególności i higienę i bezpieczeństwo prowadzonych robót
 • Praca w delegacji na terenie Polski
Nasze wymagania
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe mile widziane wykształcenie instalacyjne
 • 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku na budowie
 • samodzielne kierowanie pracą kilku brygad 
 • znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania projektów instalacyjnych
 • znajomość zasad montażu instalacji i urządzeń HVAC
 • gotowość do pracy w delegacji
To oferujemy
 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego
 • Możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowanie do programu sportowego MultiSport
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez Pracodawcę
APLIKUJ TERAZ