Praca: Księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/4754
OBOWIĄZKI:
realizacja zadań na podstawie art. 15g, 15gg, 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.),kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,sporządzanie przelewów dotyczących płatności związanych z wypłatą wsparcia ze środków FGŚP COVID-19 i dochodzeniem zwrotu należności, przygotowanie oraz weryfikacja dokumentów podlegających ujęciu w ewidencji księgowej FGŚP COVID-19,ewidencjonowanie operacji związanych z działalnością Funduszu,uzgadnianie stanów należności FGŚP COVID-19 wynikających z prowadzonych ewidencji,weryfikacja stanów należności dłużników FGŚP COVID-19
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Posiadanie obywatelstwa polskiego lub, posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,korzystanie z pełni praw publicznych,pełna zdolność do czynności prawnych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia,wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne, 1 rok stażu pracy, znajomość ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy o finansach publicznych.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu