Praca: Księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/3316
OBOWIĄZKI:
Praca biurowa, przy monitorze komputrerowym.Zakres zadań:-kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania należności pracowniczych, ich weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym,-naliczanie płac i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,-rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników i prowadzenie kart zasiłkowych,-prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń płatnych zgodnie z przepisami funduszu ubezpieczeń społecznych tj. zasiłki opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.,-dokonywanie wszelkiego rodzaju prawnie udokumentowanych potrąceń z wynagrodzeń i ich rejestracja na kartach wynagrodzeń,-sporządzanie przelewów płacowych i potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, -sporządzanie miesięcznych zestawień list płac i rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz prawidłowe i terminowe przekazywanie tych składek do ZUS,-terminowe przekazywanie wpłat zaliczek dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,-rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT 4R, PIT 11, PIT 8AR) w wersji papierowej i elektronicznej i wysyłanie ich drogą elektroniczną,-zgłaszanie do ZUS nowozatrudnionych pracowników, wszelkich zmian zaistniałych w czasie trwania stosunku pracy oraz wyrejestrowanie pracowników po ustaniu zatrudnienia w wersji papierowej oraz elektronicznej i wysyłanie ich w systemie Płatnik,-sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w formie papierowej oraz elektronicznej i wysyłanie ich w systemie PŁATNIK,-wystawianie zaświadczeń dla pracowników (zaświadczenia o zarobkach)-sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów ZUS wynikających z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych-tworzenie list płac, dokonywanie wypłat dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych przez WUP oraz rozliczenie składek ZUS i podatków od ww. umów,-przygotowywanie zestawień dotyczących kosztów osobowych pracowników finansowanych ze środków PT POWER i PT WRPO, niezbędnych do rozliczenia wniosków o płatność oraz przygotowywanie danych niezbędnych do wypełniania ankiet dotyczących diagnozowania zdolności administracyjnej jednostek zaangażowanych w realizację funduszy europejskich (z zakresu wynagrodzeń dot. PT POWER i PT WRPO),-sporządzanie sprawozdań do GUS: Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,-wystawianie zaświadczeń o osiągniętym przychodzie przez emerytów i rencistów zatrudnionych w WUP na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,-sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych druk ERP-7,-kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: Obsługa programu "Płatnik"
Uprawnienia: obsługa komputera - Ms Office
Uprawnienia: obsługa poczty elektronicznej


Wymagania inne:

Pełna treść: Ogłoszenie nr 23/2021 strona internetowa:ibip.wup.poznan.plMinimum 3-letnie doświadczenie w księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń.Znajomość przepisów podatkowych ZUSZnajomość systemów księgowych

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu