Praca: Kierownik ds. ekonomicznych kontraktu / Główny specjalista ds. ekonomicznych

Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla mieszkaniowe, mosty i tunele, w sześciu fabrykach w Poznaniu, Bielsku-Białej, Mszczonowie, dwóch w Gdańsku, a także w niemieckim Marktzeuln. Prowadzimy inwestycje budowlane w Polsce, krajach skandynawskich i Niemczech.  Naszą największą wartością są ambitni, zaangażowani i lubiący swoją pracę ludzie. Działamy odpowiedzialnie i rzetelnie.

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu, to obecnie poszukujemy osoby na stanowisko

Kierownik ds. ekonomicznych kontraktu / Główny specjalista ds. ekonomicznych
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska:
 • Analiza pod względem kosztowym i terminowym realizacji kontraktów budowlanych;
 • Analiza poziomu realizacji i zaawansowania projektów zgodnie z harmonogramem;
 • Kontrola poprawności zawieranych umów, aneksów, zleceń z podwykonawcami, dostawcami w zakresie aspektów ekonomicznych;
 • Cykliczne przygotowywanie analiz odchyleń wykonania do budżetu i jego rewizji wraz z wnioskami;
 • Opracowywanie niezbędnych raportów ekonomicznych kontraktu pozwalających na ocenę sytuacji ekonomicznej na kontrakcie;
 • Współpraca z kierownikami projektów odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych kontraktów;
 • Udział w procesie budżetowania i kontrola prawidłowości sporządzenia budżetu od strony ekonomiczno - formalnej;
 • Weryfikacja kosztów pod względem rynkowym oraz realności budżetu danej inwestycji/projektu;
 • Nadzór nad prawidłowością i przestrzeganiem standardów ekonomicznych na kontrakcie.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (ekonomicznie);
 • Doświadczenie w pracy z Generalnym Wykonawcą, z kierownikami kontraktów/projektów, minimum 3 lata- warunek konieczny;
 • Dobra znajomość MS Excel w zakresie  umożliwiającym przygotowywanie analiz finansowych i kosztowych;
 • Łatwość budowania relacji na każdym poziomie organizacji, otwartość we współpracy
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekabex PREF S.A. z siedzibą przy 60-462 Poznań ul. Szarych Szeregów 27 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. n 101, poz. 926 z póź. zm.)
APLIKUJ TERAZ