Praca: Inspektor

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/4872
OBOWIĄZKI:
przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego rolników, rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, przygotowywanie decyzji w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz zmian w prawie i wysokości tych świadczeń, ustalanie wysokości potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu zaległych składek, nadpłat, z innych tytułów oraz podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, udzielanie odpowiedzi na korespondencję, wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranych rent i emerytur oraz o nie pobieraniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, udzielanie wyjaśnień w sprawach świadczeń ubezpieczenia społecznego rolników należących do zakresu działania wydziału.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: umiejętność pracy pod presją czasu
Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych


Wymagania inne:

co najmniej 2- letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany, znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji oraz zaświadczeń, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu