Praca: Inspektor

Ogłoszenie numer: 7076841, z dnia 2022-06-06

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Płatności

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 56/2022

liczba etatów: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2025 r.)


wykształcenie: wyższe


Zakres obowiązków:
 • wykonywanie zadań związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • rozpatrywanie stwierdzonych nieprawidłowości
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców
Wymagania niezbędne:
 • 3 letni staż pracy
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa: rachunkowości, finansów publicznych, Kpa
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w tym administracji samorządowej
 • znajomość pakietu MS Office
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy pod presja czasu
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
  • zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia do druku – pobierz dokument

APLIKUJ TERAZ