Praca: Inspektor

Ogłoszenie numer: 6263388, z dnia 2022-01-03

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 101/2021

wymiar etatu:

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno – administracyjnej sekretariatu Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji.

 

Wymagania niezbędne:
 • min. 3 letnie staż pracy w administracji publicznej w obszarze obsługi kancelaryjnej, obsługi sekretariatu
 • obsługa systemów wspomagających: EZD, KSAT
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • dyspozycyjność
 • biegła znajomość obsługi MS Office
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • zaangażowanie
Informacje o warunkach i miejscu pracy:
Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą na komputerze, wymagającą dokładności.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).

Oświadczenia do druku – pobierz dokument

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ