Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87160

Warunki pracy

Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w terenie, nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

 • przeprowadza przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach, obiektach i na terenach użytkowanych przez jednostki i komórki KMP w Poznaniu oraz opracowuje wnioskii zalecenia pokontrolne,
 • - opracowuje roczne analizy stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • - sprawdzanie rzeczowej i terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przedsięwzięć wynikających z planów poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • - wdraża postanowienia, przepisy i wytyczne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepisy państwowe i resortowe,
 • - analizuje warunki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone w dokumentacji technicznej, opracowanej dla planowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - bierze udział w opracowaniu planów modernizacji obiektów budowlanych KMP w Poznaniu,
 • - bierze udział w odbiorach nowo zbudowanych, modernizowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Policji,
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zjawisk pożarowych, opracowuje wnioski wynikające z badania bezpieczeństwa pożarowego i okoliczności występowania zjawisk pożarowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu p.poż.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów p.poż.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ