Praca: Inspektor

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85371

Warunki pracy

- Narzędzia i materiały pracy - komputer, fax, kserokopiarka, drukarka, telefon - Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Zakres zadań

 • Samodzielne prowadzenie rocznych kart ewidencji czasu służby funkcjonariuszy placówki w celu terminowego uzupełnienia dokumentacji;
 • Przygotowywanie list obecności w oparciu o aktualny stan osobowy PSG, sprawdzanie sposobu wypełniania list obecności, weryfikowanie prawidłowych wpisów, terminowe dokonywanie podsumowań w celu dostarczenia aktualnej informacji do faktycznie przepracowanego czasu;
 • Opracowywanie informacji, sprawozdań w zakresie wypracowanych nadgodzin czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu prawidłowego rozliczenia czasu pracy;
 • Prowadzenie ewidencji wystawionych kart rozliczeniowych i realizowanie czynności związanych z ich wydawaniem za pokwitowaniem oraz przechowywanie wypełnionych kart w celu potwierdzenia rozliczenia funkcjonariusza lub pracownika cywilnego z placówką;
 • Uczestniczenie w prowadzeniu dokumentacji z doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, gromadzenie kopii konspektów w celu posiadania właściwej dokumentacji szkoleniowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących czasu służby i pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ