Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 84817

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli,


- bariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.


 

Zakres zadań

 • nadzoruje jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń dotyczących środków ochrony roślin,
 • prowadzi kontrole przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • nadzoruje pobieranie płodów rolnych do badania pozostałości środków ochrony roślin,
 • sporządza plany i sprawozdania z zadań działu ochrony roślin i nawozów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ