Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Oborniki
Ogłoszenie o naborze Nr 83898

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa

 • praca w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz.7:30 do godz. 15:30

 • obsługa komputera powyzej 4 godzin dziennie

 • praca związana z bezpośrednią obsługą petenta

 • praca siedząca

 • możiwość krajowych delegacji służbowych

 • stres związany z obsługą petenta zewnętrznego oraz kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne

 • oświeltenie naturalne i sztuczne

 • czynniki chemiczne: środki konserwujące , papier, składniki stosowane w introligatorniach

 • czynniki biologiczne: spergillus (kurz, wilgotny, papier, bakterie, grzyby znajdujące się w niewłaściwie przechowywanych dokumentach w archiwum)

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, fax

 • praca na piętrze

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind)

Zakres zadań

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego oraz spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych (SOD) ;
 • przygotowywanie planów pracy, zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 • udział w prowadzeniu polityki kadrowej Komendanta Powiatowego;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 • udział w organizowaniu systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno - biurowych związanych z realizacją spraw organizacyjnych lub 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej związanych z realizacją spraw organizacyjnych
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych (MS Office, obsługa poczty elektronicznej)
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o słuzbie cywilnej, Kodeksu pracy, przepisów prawa pracy
 • Umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów kpa
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • przeszkolenie z zakresu danych osobowych
 • kurs archiwalny I lub II stopnia;
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ