Praca: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83680

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjnobiurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windę osobową i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Sporządzanie protokołów przebiegu rozpraw
 • Prowadzenie spraw dotyczących opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji z prowadzonych spraw oraz jej archiwizowanie
 • Działania informacyjne i szkoleniowe oraz instruktaż w zakresie realizowanych zadań
 • Sporządzanie raportu z realizacji zadań
 • Wykonywanie na polecenie dyrektora wydziału innych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w danym obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji
 • Znajomość prawa administracyjnego i oświatowego
 • Znajomość przepisów kancelaryjno archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Biegła znajomość pakietu biurowego Ms Office i technik biurowych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Duża samodzielność w działaniu
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy.
APLIKUJ TERAZ