Praca: Inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83217

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A, przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe,

 • obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku,

 • w budynku korytarze są pozbawione progów, umożliwiając swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi sprawy związane z mianowaniem do służby, pełnieniem służby i zwolnieniem ze służby,
 • ustala uprawnienia pracownicze, m.in. związane z dodatkami za staż służby, nagrodami jubileuszowymi, urlopami wypoczynkowymi, bezpłatnymi, okolicznościowymi, związanymi z rodzicielstwem oraz uprawnieniami funkcjonariuszy do urlopu zdrowotnego.
 • prowadzi postępowania administracyjne w II instancji oraz trybach nadzwyczajnych w zakresie stosunku służbowego, a także prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w zakresie stosunku służbowego,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi oraz projekty pism procesowych do sądów administracyjnych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
 • rozlicza czas służby funkcjonariuszy,
 • przygotowuje i sporządza informacje, sprawozdania z zakresu realizacji zadań komórki,
 • rejestruje w systemach informatycznych zdarzenia mające wpływ na przebieg służby.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputera ,
 • Umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Odpowiedzialność,
 • Odporność na stres,
 • Asertywność,
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu Word, Excel.
APLIKUJ TERAZ