Praca: Inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80099

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przyjmuje i obsługuje bezpośrednio interesantów zgłaszających się do Wydziału w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
 • udziela klientom Wydziału informacji telefonicznych lub/i mailowych w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
 • przyjmuje i dokonuje wstępnej weryfikacji poprawności oraz kompletności dokumentów składanych przez klientów Wydziału oraz informuje wnioskodawców o konieczności ich uzupełnienia
 • monitoruje i koordynuje właściwy obieg dokumentów złożonych przez klientów Wydziału
 • planuje oraz organizuje w uzasadnionych przypadkach spotkania klientów Wydziału z pracownikami prowadzącymi daną sprawę lub z kierownictwem Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi klienta
 • dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność, umiejętność formułowania precyzyjnych i zwięzłych informacji
 • samodzielność
 • asertywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi klienta
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ