Praca: Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 79018

Warunki pracy


 • praca w budynku urzędu,

 • brak wind w budynku,

 • brak podjazdów,

 • brak drzwi odpowiedniej szerokości,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet,

 • praca przy komputerze,

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Zakres zadań

 • wykonuje analizy chemiczne stopów złota
 • wykonuje analizy chemiczne stopów srebra
 • oznacza zawartości próbek na spektrometrze fluorescencji rentgenowskiej
 • prowadzi dokumentację laboratoryjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1365)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 681)
 • Uczciwość, dokładność, staranność,
 • Zdolności manualne
 • Dobry wzrok
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego
APLIKUJ TERAZ