Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 74015

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,


- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przesiębiorcami, rolnikami,


- bariery architektoniczne: brak podjazdów.

Zakres zadań

 • kontroluje obrót, magazynowanie i stosowanie środków ochrony roślin,
 • kontroluje podmioty prowadzące konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • przyjmuje wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
 • kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin,
 • kontroluje stan fitosanitarny roślin, produktów roślinnych,
 • prowadzi rejestr producentów roślin oraz przessiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne oraz prowadzących obrót nimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ