Praca: Inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 73875

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibą urzędu

 • możliwe przemieszczanie pakietów z korespondencją o masie nieprzekraczającej norm

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją i z ludźmi

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • rejestruje i skanuje przesyłki wpływające w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • obsługuje przesyłki wpływające do Urzędu, w tym dzieli je na poszczególne komórki organizacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego z ministerstw, sądów, prokuratury oraz organów kontroli)
 • obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP
 • zapewnia bieżącą obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych w celu sprawnego przyjmowania i wydawania korespondencji
 • przygotowuje do wysyłki oraz wysyła przesyłki wychodzących z Urzędu w celu przekazania ich operatorowi pocztowemu
 • nadaje indywidualnie pilne przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ogólna wiedza dotycząca funkcjonowania jednostek administracji publicznej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • systematyczność
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • asertywność
 • umiejętność ustalania priorytetów
APLIKUJ TERAZ