Praca: Inspektor wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76582

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi wewnętrzną, wydziałową ewidencję zaangażowań środków finansowych i wydatków
 • sporządza analizy w zakresie wydatków i poziomu wykonania realizowanych zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • sporządza analizy i statystyki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej
 • pozyskuje dane, analizuje i opracowuje materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków
 • sporządza plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków
 • dokonuje podziału limitu wydatków
 • sporządza bieżące analizy finansowe na potrzeby wydziału, urzędu bądź ministerstw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • bardzo dobra obsługa programów pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • zaangażowanie
 • umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania,
 • systematyczność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ