Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 98121

Warunki pracy

Praca charakteryzująca się wyjazdami służbowymi na terenie powiatu poznańskiego, związanymi z bezpośrednim kontaktem z klientem lub naprzemiennie o charakterze biurowym z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy
  • obsługa prawna inspektoratu celem ewentualnego udzielania wyjaśnień lub doradztwa prawnego
  • przeprowadzanie kontroli i oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego w sprawie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania adminsitracyjnego
  • znajomość przepisów prawa budowlanego
APLIKUJ TERAZ