Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Oborniki
Ogłoszenie o naborze Nr 85553

Warunki pracy

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na terenie powiatu obornickiego.


Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Siedziba urzędu mieści się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego.


Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych,
 • Rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz skarg i wniosków, a także przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie prowadzonych spraw przez Inspektorat,
 • Udzielanie wyjasnień dotyczących stosowania przepisów prawnych z zakresu działania Inspektoratu,
 • Opracowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • Wykonywanie innych zadań wynikajacych z zakresu działania Inspektoratu,
 • Przeprowadzenie czynności związanych z legalizacją oraz postępowań naprawczych,
 • Przeprowadzenie czynnosci związanych z zakończeniem budowy,
 • Realizacja zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Przeprowadzanie postępowań w sprawie stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych,
 • Obsługa interesantów,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Prawa administracyjnego, Ustawy o Służbie Cywilnej oraz Kodeksu postępowania egzekucyjnego,
 • Prawo jazdy kat B
 • Umiejętność obsługi urzadzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność selekcjonowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność selekcjonowania informacji
APLIKUJ TERAZ