Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76190

Warunki pracy

praca w terenie, stres związany z obsługą interesantów, krajowe wyjazdy służbowe, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnych w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektu budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w kompetencji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania administracyjnego.
 • Udział w kontroli problemowych i doraźnych działalności administracji architektoniczno - budowlanej starosty oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnień okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 • Realizowanie zadań związanych z obronnością i ochroną ludności, w tym działaniami wojewódzkiego inspektora w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorze budowlanym lub w wykonawstwie
 • Uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie)
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ