Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szamotuły
Ogłoszenie o naborze Nr 72845

Warunki pracy

praca w terenie, stres związany z obsługą interesantów, praca przy komputerze

Zakres zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjno kontrolnej w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnienia okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu ustawowego postępowania zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 • prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych w celu ustalenia stanu faktycznego w sprawie
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie innych działań wynikających z zakresu działania Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ