Praca: Inspektor ds. organizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
Inspektor ds. organizacyjnych
Miejsce pracy: Oborniki
Numer: StPr/21/0409
OBOWIĄZKI:
- realizacja zadań związanych z organizacją, funkcjonowaniem i współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy,- prowadzenie dokumentacji systemu kontroli zarządczej,- organizowanie i koordynowanie bezpłatnych badań profilaktycznych.* Szczegóły oferty: www.bip.oborniki.pl, zakładka Oferty pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne


Wymagania inne:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,- korzystanie z pełni praw publicznych,- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- nienaganna opinia,- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie ww. stanowiska,- posiadanie wykształcenia wyższego o (preferowane administracja) - posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy- miejsce wykonywania pracy: Oborniki, godziny pracy: pon. 8-16 lub 9-17, wt.-pt. 7-15, okres zatrudnienia: I umowa: 6 miesięcy, II umowa: czas określony, III umowa: czas nieokreślony,*Dodatkowe szczegóły oferty pracy: www.bip.oborniki.pl, zakładka Oferty pracy!!

Miejsce pracy:

Oborniki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach