Praca: Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 100132

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku (dyżury).Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe .
Zagrożenie korupcją.
Praca w terenie.
W przypadku awarii praca w godzinach nadliczbowych – wyjazdy służbowe do KMP/KPP/KP woj. wielkopolskiego

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego
 • Konserwuje sprzęt informatyczny oraz wykonuje bieżące naprawy i konfiguracje
 • Bierze udział w realizacji zakupów sprzętu informatycznego, opracowuje specyfikację sprzętu, bierze udział w pracach komisji przetargowych
 • Konfiguruje i instaluje sprzęt wideokonferencyjny oraz zestawia połączenia wideokonferencyjne
 • Prowadzi ewidencję zgłoszeń serwisowych w Portalu Pomocy Technicznej (PPT)
 • Lokalizuje i usuwa uszkodzenia w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji woj. wielkopolskiego
 • Bierze udział w ocenie stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji województwa wielkopolskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Znajomość systemów Windows
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat „B”
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ