Praca: Informatyk

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80439

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • administrowanie Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa funkcjonującym w Urzędzie

 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu w różnych lokalizacjach

 • niewykluczona praca na wysokości oraz prace związane z przemieszczaniem ładunków

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją i z ludźmi

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się w budynku biurowym

 • budynek wyposażony w windy osobowe

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • administruje Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa, w tym: zarządza kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguruje systemy, instaluje i aktualizuje oprogramowanie, dba o bezpieczeństwo systemu i danych w nim zawartych, nadzoruje, wykrywa i eliminuje nieprawidłowości
 • asystuje i współpracuje, w przypadkach tego wymagających, z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych, zapewniających dostępność i bezawaryjną pracę Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa
 • zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom oraz rozwiązuje problemy, jakie napotykają oni w trakcie korzystania z systemów informatycznych
 • zabezpiecza wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i oprogramowanie, w tym bierze udział w przygotowywaniu planów zakupu sprzętu, oprogramowania, licencji i usług informatycznych oraz realizacji zakupów
 • prowadzi szkolenia pracowników WUW w zakresie obsługi systemów autorskich i nieautorskich oraz opracowuje materiały szkoleniowe w tym zakresie
 • uczestniczy w pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informatycznych związanych z zastosowaniem systemów informatycznych, oprogramowania narzędziowego i urządzeń technicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub średnie oraz ukończona szkoła policealna informatyczna / studium informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami informatycznymi
 • bardzo dobra znajomość zasad związanych z administrowaniem systemami informatycznymi
 • dobra znajomość narzędzi informatycznych wspomagających prace administratorskie
 • znajomość technik testowania aplikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, szczegółowych przepisów związanych z informatyzacją
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, terminowość
 • zdolność analitycznego myślenia, systematyczność, skrupulatność, samodzielność, umiejętność efektywnej komunikacji, kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu informatyki
 • znajomość przepisów i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ