Praca: Informator FIS (kurs + praca)

Informator FIS (kurs + praca)
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 40/2022
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY:

Informatorzy FIS zatrudnieni w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialni są za zapewnianie służby informacji powietrznej i służby alarmowej w przestrzeni niekontrolowanej nad całym obszarem Polski. Wykorzystując łączność radiową i zobrazowanie radarowe służą informacją, radą i pomocą pilotom lotnictwa ogólnego, państwowego i komunikacyjnego. Pomagają unikać kolizji w powietrzu i naruszeń stref przestrzeni powietrznej.

 

JEŻELI:
 • posiadasz wyobraźnię przestrzenną i jesteś w stanie wskazać północ nawet w zamkniętej przestrzeni,
 • w warunkach stresowych działasz bez wahania,
 • podejmujesz decyzje sprawnie a presja czasu nie stanowi dla Ciebie wyzwania,
 • zdolności utrzymywania koncentracji przez długi czas zazdroszczą Ci inni,
 • charakteryzujesz się poszanowaniem dla obowiązujących regulacji prawnych i procedur,
 • jesteś osobą obowiązkową i rzetelną,
 • lubisz współpracować z innymi i naturalnie budujesz pozytywne relacje,
A PONADTO SPEŁNIASZ NASZE WYMAGANIA FORMALNE:
 • masz ukończone 18 lat oraz wykształcenie min. średnie (wraz z maturą),
 • bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim i polskim w mowie i piśmie (min. B2),
 • spełniasz wymóg bardzo dobrego stanu zdrowia (konieczność spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu MIiB poz. Dz. U. 1736/2016),
 • nie masz problemów z wymową i dykcją
  to nie czekaj -
  WYPEŁNIJ FORMULARZ i APLIKUJ DO NAS!
  Dodatkowym atutem będzie dla nas Twoja licencja/ świadectwo kwalifikacji pilota wraz z udokumentowanym nalotem.
CO OFERUJEMY:
 • kurs dla kandydatów na Informatora FIS w Warszawie, a następnie praktyki w jednym z wybranych miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań),
 • inwestowanie w rozwój Twojej wiedzy i umiejętności – możliwość nauki pasjonującego zawodu,
 • pracę w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze,
 • precyzyjnie określoną ścieżkę szkolenia i kariery,
 • prywatną opiekę medyczną ( w tym stomatologię),
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie kursów/ szkoleń,
 • pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce,
 • umowę o pracę od 1 dnia kursu.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ