Praca: Główny Specjalista ds. BHP

Główny Specjalista ds. BHP
Twój zakres obowiązków
 • Nadzorowanie i kontrolowanie polityki firmy w zakresie BHP oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,
 • Koordynowanie działań w zakresie BHP w firmie i prowadzenie okresowej kontroli w celu weryfikacji ich zgodności z założeniami i postępów w realizacji,
 • Zarządzanie Specjalistami ds. BHP w firmie,
 • Wdrożenie jednolitych standardów w zakresie BHP we wszystkich 7 lokalizacjach w firmie,
 • Przeprowadzanie regularnych inspekcji w miejscu pracy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i zapewnienia,
 • Organizowanie i nadzorowanie przeprowadzanych szkoleń okresowych BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • Reprezentowanie Firmy w trakcie kontroli organów Państwowych (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, WIOŚ),
 • Tworzenie standardów BHP, dokumentacji, procedur oraz instrukcji stanowiskowych oraz opracowywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz raportowanie oraz monitorowanie warunków pracy (przestrzeganie przepisów i zasad.
Nasze wymagania
 • Co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w firmie BPO/SSC lub pokrewnej branży,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań/raportów środowiskowych, powypadkowych,
 • Umiejętność praktycznej interpretacji wymagań prawnych w zakresie bhp i ochr. Środowiska,
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń w j. angielskim ( szkolenia będą przeprowadzane tylko w tym języku ),
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez wszystkich pracowników zasad i przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska na terenach realizacji prac,
 • Kształtowanie kultury BHP i ochrony środowiska w firmie,
 • Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz uregulowań firmy,
 • Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole oraz współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy.
To oferujemy
 • Zatrudnienie na umowę,
 • Ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
 • Przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiet świadczeń dodatkowych do wyboru (opieka medyczna, pakiet sportowy),
 • Szkolenie wdrażające,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia oraz kwalifikacji,
 • Praca w biurze, zdalna to dodatek na czas pandemii.
Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • owoce
 • paczki świąteczne
 • świętowanie urodzin
APLIKUJ TERAZ