Praca: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kobylnica
Numer: StPr/21/4855
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie rachunkowości jednostki , wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, ewidencja wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań finansowych, uzgadnianie sald księgowych - nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości prowadzonych przez jednostkę, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Obsługa komputera - OPEN OFFICE
Uprawnienia: umiejętność pracy pod presją czasu
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: obsługa komputera - Ms Office


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe finanse i rachunkowość, studia podyplomowe o pokrewnej tematyce, znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość ustaw związanych z rachunkowością budżetową.3-lata doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku. Znajomość programów: Vulcan, Portal FB, umiejętność obsługi bankowości elektronicznej, umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość w realizacji zadań. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełni praw obywatelskich i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, kopie dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy kandydat chce skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy.

Miejsce pracy:

Kobylnica


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu