Praca: Doktorant – nauki biologiczne / chemiczne i pokrewne

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  obecnie poszukuje osób na stanowisko

Doktorant – nauki biologiczne / chemiczne i pokrewne
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 16/2022/ICHB/PSD

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne/chemiczne i pokrewne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 czerwca 2022 r.

ADRES STRONY ICHB PAN: http://www.ibch.poznan.pl

LINK DO STRONY PSD IPAN: http://www.psd-ipan.ibch.poznan.pl/

 

Zakres obowiązków:
 • Badania trwałości termodynamicznej modelowych dupleksów RNA w buforze komórkowym.
 • Badania trwałości termodynamicznej modelowych dupleksów RNA zawierających nieheliakalne motywy strukturalne RNA.
 • Mapowanie chemiczne struktury drugorzędowej RNA w warunkach in vitro.
Wymagania:
 • Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk biologicznych (biologii, biologii molekularnej, biotechnologii) lub nauk chemicznych i pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Do konkursu mogą także przestąpić osoby, które uzyskają tytuł zawodowy magistra do 15 sierpnia 2022 roku.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii lub chemii.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Wiedza w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących tematyki badawczej projektu.
 • Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole.
Kryteria oceny kandydatów:
 • Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.
 • Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.
 • Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki biologiczne.
 • Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.07.2022 r.

Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do PSD IPAN. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji zdobytej na poszczególnych etapach rekrutacji.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

 


 

APLIKUJ TERAZ