Praca: Biolog / Specjalista Biolog

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  obecnie poszukuje osób na stanowisko:

Biolog / Specjalista Biolog
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 3/2022/T

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 maja 2022 r.

ADRES STRONY ICHB PAN: http://www.ibch.poznan.pl

 

Zakres obowiązków:
 • SŁOWA KLUCZOWE: choroba Huntingtona, RNAi, miRNA, CRISPR-Cas9
 • Tematyka badawcza: „Wykorzystanie technologii interferencji RNA w terapii chorób człowieka".
 • Kierownik projektu: dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN
 • ICHB PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie chemii, biologii molekularnej i biomedycyny w Polsce. Praca w Zakładzie Inżynierii Genomowej daje możliwość realizacji niezwykle ciekawych i nowatorskich badań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Jednym z zadań będzie opracowanie uniwersalnej platformy bazującej na technologii RNAi do produkcji terapeutyków – tzw. sztucznych miRNA (ang. artificial miRNA, amiRNA) w ramach projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dot. Rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.
Wymagania:
 • Ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii lub kierunków pokrewnych.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, komunikatywność, zapał do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej oraz technik hodowli linii komórkowych.
Oferujemy:
 • Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Udział w ciekawych i ambitnych projektach naukowych
 • Szkolenie z zakresu nowych technik laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie do Dyrektora ICHB PAN.
 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.
 • Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia.
 • List motywacyjny.
 • Listy rekomendacyjne lub dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.

Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2022 r.

Kryteria oceny kandydatów:
 • Doświadczenie zawodowe kandydata w oparciu o znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej,
 • Udział w projektach badawczych i komercyjnych, mobilność zawodową, udokumentowane dokonania naukowe.
 • Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.
 • Wybrani kandydaci będą proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Etat zastępczy. Zatrudnienie na czas określony - umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy łącznie. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzeń ICHB PAN.

APLIKUJ TERAZ