Praca: Asystent ds. technicznych – technolog / konstruktor

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Asystent ds. technicznych – technolog / konstruktor
Miejsce pracy:Poznań


Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Opis stanowiska:
 • udział w opracowywaniu oraz samodzielne przedstawianie nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych;
 • wykonywanie dokumentacji rysunkowej;
 • wykonywanie prób montażowych i ciśnieniowych – praca na warsztacie;
 • sporządzenie zapisów z przeprowadzonej próby według procedur wewnętrznych;
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczych;
 • współpraca z innymi działami firmy przy realizacji powierzonych zadań;
 • nadzór nad powierzoną dokumentacją rysunkową;
Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne;
 • dobra znajomość rysunku technicznego maszynowego;
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office);
 • umiejętność pracy w zespole;
Mile widziana:
 • praktyczna umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń wytrzymałościowych w zakresie konstrukcji mechanicznych
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość AUTOCAD;
 • znajomość j. angielskiego;
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów;
 • kompleksowe szkolenie wdrożeniowe;
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • pakiety medyczne na umowę na czas nieokreślony,
 • możliwość uczestnictwa w kursach językowych na czas nieokreślony,
 • miłą i przyjazną atmosferę w zgranym zespole
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.
APLIKUJ TERAZ