Praca: Administrator Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator Nieruchomości
Miejsce pracy: Poznań

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów,
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania,
 • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów,
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości,
 • prowadzenie na bieżąco ewidencji administrowanych nieruchomości oraz ich przygotowywanie do komercyjnego zagospodarowania,
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową na powierzonych do administrowania nieruchomościach,
 • zgłaszanie w trybie natychmiastowym ujawnionych nieprawidłowości w zakresie bezumownego lub niezgodnego z postanowieniami umowy wykorzystania i użytkowania nieruchomości do Zarządcy,
 • dokonywanie przeglądu podległych obiektów budowlanych nieeksploatowanych pod kątem wyeliminowania przypadków zagrożenia dla życia ludzkiego oraz wnioskowanie o likwidację obiektów zbędnych lub zagrażających życiu.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • minimum średniego wykształcenia,
 • znajomości przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane
  w zakresie dot. utrzymania obiektów, Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, Ustawa o własności lokali),
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności,
 • znajomości MS Office,
 • czynnego prawa jazdy kat. B,
 • gotowości do podjęcia pracy zmianowej.

Co możemy Ci zaoferować?

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ