Wiadomości

Studia socjologiczne. Czy warto studiować i jaka praca czeka na absolwentów?

Studia socjologiczne. Czy warto studiować i jaka praca czeka na absolwentów?

Socjologia to kierunek doskonały dla osób, które interesują się zjawiskami i procesami zachodzącymi między ludźmi w społeczeństwie. Studenci w toku nauki poznają metody statystyczne i prowadzą obliczenia na złożonych bazach danych. Zakres swoich umiejętności poszerzają poprzez przeprowadzanie badań teorii socjologicznych i wywiadów fokusowych w celu pozyskania danych do analizy preferencji konsumenckich. Socjolog nie jest konkretnym zawodem jak na przykład nauczyciel. Profesja ta daje możliwości pracy w wielu sektorach na rynku pracy. W takim razie dowiedzmy się, gdzie absolwent socjologii powinien szukać pracy?

Codzienna praca socjologia polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. W tej roli najbardziej odnajdują się osoby otwarte, komunikatywne i empatyczne. Socjolog musi mieć ugruntowaną wiedzę z różnych dziedzin życia m.in. demografii, warunków kulturowych, obyczajów i religii.

Studia socjologiczne. Jak zostać socjologiem?

Najprostszym sposobem na zostanie socjologiem jest ukończenie studiów wyższych na kierunku Socjologia. Dyplom magistra można uzyskać na uczelni państwowej lub prywatnej w trybie 5-letnim. W trakcie studiów trzeba wybrać konkretną specjalizację, która ukierunkowuje na dany sektor rynku i poniekąd decyduje o rozwoju ścieżki kariery.

Obecnie najpopularniejsze specjalizacje na tym kierunku to: zasoby ludzkie, praca socjalna, socjologia instytucji i organizacji, socjologia społeczności lokalnych, marketing i public relations.

Jaka praca po socjologii?

Socjolog ze smykałką do biznesu może odnieść błyskotliwy sukces zawodowy. Dzięki studiom nabywa umiejętności, które są dziś szczególnie cenione przez pracodawców. Należą do nich m.in. zdolność gromadzenia i właściwego interpretowania danych statystycznych, umiejętność analizowania zachowania konsumentów, a także badania skuteczności kampanii społecznych. Ten zakres wiedzy oraz kompetencji praktycznych przydaje się na różnych pozycjach zawodowych, oczywiście w zależności od danej branży.

Większość socjologów pracuje jednak na uczelniach, w instytucjach naukowych i kulturowych oraz administracji państwowej. Można też ich spotkać w ośrodkach pomocy społecznej i w działach HR. Niektórzy socjolodzy stawiają na swój rozwój w branży handlowej, marketingowej i reklamowej. Wtedy z reguły przeprowadzają badania na konsumentach i zajmują się weryfikacją ich wyników. Poza tym wiedza socjologiczna jest też bardzo przydatna w planowaniu strategii i promocji marek i produktów.

Socjologa najlepiej definiują trzy określenia: przekrojowe wykształcenie, komunikatywność oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i emocjonalne.

Zostaw komentarz