Wiadomości

Macierzyński dla bezrobotnych

Macierzyński dla bezrobotnych

Bezrobotna w ciąży

Ubezpieczone mamy są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jest on wypłacany z puli ubezpieczenia chorobowego, czyli ze składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobiety zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy mają opłacaną tylko składkę zdrowotną, w związku z tym nie mogą pobierać zasiłku. Prawo zapewnia jednak inne formy pomocy dla mam borykających się z brakiem zatrudnienia.

Prawa bezrobotnej w ciąży

Kobieta bezrobotna w ciąży nie zostaje pozbawiona pomocy. Jeżeli w trakcie porodu młoda mama była zarejestrowana w urzędzie pracy, to placówka może przedłużyć wypłatę zasiłku dla bezrobotnych o 52 tygodnie. Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takie samo prawo przysługuje kobietom, które urodziły potomka w ciągu miesiąca od ustania wypłaty świadczenia.

Inaczej jest w przypadku ciąży na bezrobociu bez prawa do zasiłku. Kobiety nie pobierające świadczenia pieniężnego z urzędu pracy mogą jedynie być chronione przed wyrejestrowaniem z powodu braku gotowości podjęcia zatrudnienia przez rok.

Macierzyński dla bezrobotnych

Co zatem powinny zrobić młode mamy niemające prawa ani do zasiłku dla bezrobotnych, ani do świadczenia macierzyńskiego? W takiej sytuacji kobiety ubiegają się o zasiłek macierzyński z MOPS. Wniosek o wypłatę tak zwanego świadczenia kosiniakowego można składać w ośrodkach pomocy społecznej, w urzędzie miasta lub gminy. Nazwa zasiłku pochodzi od nazwiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który w 2016 roku wprowadził odpowiednie zapisy prawne.

Zasiłek rodzicielski wynosi 1000 zł netto miesięcznie i przyznawany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Warto zaznaczyć, że na jedno dziecko nie można pobierać zasiłku macierzyńskiego oraz kosiniakowego równocześnie.

Osoby mające prawo do kosiniakowego to studenci, rolnicy, osoby wykonujące zadania na podstawie umów cywilnoprawnych i nieopłacające składek chorobowych (umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło), bezrobotni bez względu na to, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy. Kosiniakowe może być wypłacane również niepełnoletnim matkom.

A jak długo będzie ono wypłacane?

  • 52 tygodnie – jedno dziecko,
  • 65 tygodni – bliźniaki,
  • 67 tygodni – trojaczki,
  • 69 tygodni – czworaczki,
  • 71 tygodni – pięcioraczki i więcej.

Kosiniakowe nie jest opodatkowane, dlatego nie trzeba go uwzględniać w rocznych rozliczeniach PIT.

Zostaw komentarz