Wiadomości

Bezrobocie – co to jest, rodzaje, stopa bezrobocia, Poznań

Bezrobocie – co to jest, rodzaje, stopa bezrobocia, Poznań

Zniechęcony przeglądasz kolejne oferty pracy? A może już dawno przestałeś wysyłać CV i czekasz, aż „coś samo wpadnie”? Bezrobocie w Poznaniu należy do najniższego w kraju – na jakie oferty pracy mogą liczyć mieszkańcy tego miasta?

Bezrobocie – co to jest?

Zjawisko bezrobocia powstaje wówczas, gdy osoby w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy z jakichś względów pozostają bez zatrudnienia. Pojęcie bezrobocia, obowiązujące w polskim prawie, obejmuje okoliczności, które muszą zostać spełnione, byśmy jakąś osobę mogli uznać za bezrobotną.

Musi ona mieć skończone 18 lat, nie uczyć się w trybie dziennym, nie pobierać renty, emerytury ani innych zasiłków wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także nie może odbywać kary pozbawienia wolności. Ponadto taka osoba musi być zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia, a także zarejestrować się w urzędzie pracy.

Jest to definicja o tyle problematyczna, że nie wszystkie osoby poszukujące pracy zapisują się do UP-u. Co więcej, niektórzy bezrobotni wcale nie liczą na pomoc w znalezieniu zatrudnienia i rejestrują się w urzędzie na przykład z uwagi na zasiłek czy ubezpieczenie zdrowotne. Są również tacy, którzy co prawda zgłosili się do urzędu, lecz w rzeczywistości pracują „na czarno” i wcale nie poszukują legalnego zatrudnienia. Tych wszystkich okoliczności nie bierze się pod uwagę podczas obliczania stopy bezrobocia, czyli stosunku osób niezatrudnionych do tych aktywnych zawodowo.

Przyczyn bezrobocia jest bardzo wiele. Do najczęstszych należą:

 • niedopasowanie kwalifikacji kandydatów do wymogów rynku pracy,
 • kryzysy gospodarcze,
 • automatyzacja w poszczególnych branżach,
 • zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników,
 • sezonowość pracy w pewnych regionach,
 • wyże demograficzne, zwiększające konkurencję na rynku pracy.

Rodzaje bezrobocia – frykcyjne, koniunkturalne

Zjawisko bezrobocia możemy również podzielić na:

 • bezrobocie rejestrowane – obejmuje osoby bez pracy, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • bezrobocie ukryte – dotyczący osób niezgłoszonych do UP-u,
 • bezrobocie strukturalne – występuje wtedy, gdy osoby chętne do pracy nie mogą jej znaleźć z uwagi na brak zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach czy w danej branży,
 • bezrobocie koniunkturalne – pojawia się podczas czasowego braku zapotrzebowania na konkretny rodzaj usług czy towarów,
 • bezrobocie frykcyjne – polega na czasowej rezygnacji z pracy z powodu zmiany miejsca zamieszkania bądź zatrudnienia.

Co więcej, z uwagi na długotrwałość braku aktywności zawodowej, wymieniamy:

 • bezrobocie krótkookresowe – do 3 miesięcy,
 • bezrobocie średniookresowe – od 3 do 6 miesięcy,
 • bezrobocie długookresowe – od 6 do 12 miesięcy,
 • bezrobocie chroniczne – powyżej 12 miesięcy.

Należy również pamiętać, że pozostawanie bez zatrudnienia może być przymusowe lub dobrowolne. Gdy jakieś osoby mają możliwość podjęcia zatrudnienia, ale się na to nie decydują, mówimy o tzw. bezrobociem naturalnym.

Bezrobocie – Poznań – stopa bezrobocia

W Poznaniu bezrobocie należy do najniższych w kraju. Powiatowy Urząd Pracy już we wrześniu 2018 r. informował, że stopa bezrobocia jest tu najniższa w Polsce. Ponadto Urząd Statystyczny w Poznaniu podaje, że pod koniec stycznia 2019 r. stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 1,2%. Jest więc znacznie niższa od ogólnopolskiego wskaźnika bezrobocia (6,3% w styczniu 2019 r.).

Poznań PUP – praca dla bezrobotnych

W Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy znajduje się na ulicy Czarnieckiego 9. Jest otwarty dla interesantów w poniedziałki od 8:00 do 15:30 i od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30. Szukający zatrudnienia mogą skorzystać również z pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Szyperska 14), który przyjmuje bezrobotnych od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Jak znaleźć pracę w Poznaniu? Urząd pracy publikuje na swojej stronie internetowej aktualne ogłoszenia od pracodawców. Na liście znajdują się oferty zatrudnienia na takie stanowiska jak: operator wózka widłowego, sprzątaczka, pomoc administracyjna, kierowca kat. C, pracownik ochrony, fryzjer, kucharz, serwisant AGD, dostawca pizzy, stylistka rzęs i paznokci, logopeda i wiele więcej. Jak widać, możliwości jest całkiem sporo.

Warto również śledzić aktualności urzędu. Często pojawiają się informacje dotyczące kursów doszkalających, możliwości podnoszenia kwalifikacji, programów aktywizacji zawodowej i targów pracy.

Poznań – zasiłek dla bezrobotnych

Co w sytuacji, gdy żadne ogłoszenie nas nie interesuje i nie ma kursu doszkalającego bądź innego programu, do którego moglibyśmy się zapisać? Wówczas możemy postarać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile przepracowaliśmy co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację i otrzymywaliśmy minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i do Funduszu Pracy.

Do stażu pracy wliczane są również okresy służby wojskowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy za granicą i powrotu do kraju jako repatriant, urlopu wychowawczego, a także czas, w którym pobieraliśmy rentę i zasiłek chorobowy oraz macierzyński po ustaniu stosunku pracy. Bierze się pod uwagę wysokość wynagrodzenia, odprowadzane składki oraz możliwość udowodnienia, że faktycznie byliśmy zatrudnieni przez wskazany okres.

Ustawodawca przewiduje kilka wyjątków, w których zasiłek przysługuje bezrobotnemu, mimo że składki nie były odprowadzane – na przykład gdy pracodawca był z nich z jakichś względów zwolniony (jest tak między innymi w przypadku przedsiębiorstw należących do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi czy zatrudniających kobiety powyżej 55. i mężczyzn powyżej 60. roku życia).

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Osoby, które przepracowały do 5 lat, mogą pobierać maksymalnie 80% zasiłku podstawowego, bezrobotni o stażu od 5 do 20 lat otrzymują 100%, a pracujący dłużej – 120% zasiłku podstawowego. Stawka zasiłku ulega corocznej waloryzacji 1 czerwca.

Zostaw komentarz