Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85190

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową sekretariatu Wydziału
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i przekazuje korespondencję wpływającą zgodnie z dekretacją
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka
 • Przygotowuje i wysyła korespondencję
 • Obsługuje pocztę elektroniczną kierownictwa Wydziału
 • Prowadzi ewidencję urlopową i chorobową policjantów i pracowników Wydziału w tym wprowadza dane do bazy Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • Prowadzi ewidencję wydanych delegacji służbowych oraz zamówień na sprzęt transportowy dla Wydziału
 • Rozlicza policjantów i pracowników Wydziału ze spraw ostatecznie zakończonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji z zakresu obsługi sekretariatu
 • znajomość przepisów resortowych
 • obsługa komputera
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
 • terminowość, komunikatywność, rzetelność
 • samodzielność, asertywność i odporność na stres
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ