Praca: Starszy referent

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83844

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjnobiurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich


Zakres zadań

 • Prowadzi elektronicznie ewidencję pism wpływających i wychodzących z sekretariatu Wicekuratorów Oświaty, terminarz spotkań, narad oraz informacje o spotkaniach organizacyjnych
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Wicekuratora Oświaty, redaguje krótkie pisma na polecenie Wicekuratora
 • Obsługuje klientów zewnętrznych, przekazuje informacje o zadaniach urzędu, kieruje interesantów do właściwych pracowników merytorycznych, przygotowywuje i obsługuje organizacyjnie spotkania z interesantami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji
 • Znajomość prawa administracyjnego i oświatowego
 • Dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office
 • Znajomość technik biurowych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Duża samodzielność w działaniu
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy
APLIKUJ TERAZ