Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 74452

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa,


obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

Zakres zadań

 • administrowanie rezerwami osobowymi podoficerów
 • aktualizacja danych dotyczących administrowanych rezerw osobowych w systemie informatycznym
 • aktualizacja wojskowych dokumentów osobistych
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na złożone pisma i prośby
 • niszczenie lub przekazywanie dokumentów do archiwum
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań i bilansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o poddaniu się procedurze postępowania sprawdzającego wynikającego z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ