Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85492

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Przygotowuje zamówienia na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego w ramach zawartych umów oraz dokonuje zakupów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych
 • Wystawia dokumenty przychodowo-rozchodowe na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego w Systemie Wspomagania Obsługi Policji moduł Gospodarka Materiałowa
 • Planuje i ustala potrzeby materiałowo-finansowe w zakresie zapotrzebowania na przedmioty zaopatrzenia mundurowego w środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz wystawia zlecenia na usługi pralnicze
 • Prowadzi szczegółową ewidencję główną w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, odzieży i obuwia roboczego
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Prowadzi szczegółową ewidencję wydatków finansowych w zakresie zawartych umów oraz wydatków poniesionych zgodnie z przepisami dotyczącymi pozaustawowego wydatkowania środków publicznych
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, odzieży i obuwia roboczego oraz usług pralniczych
 • Analizuje otrzymywane dokumenty finansowe pod względem merytorycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Biegła obsługa programów komputerowych (pakiety biurowe) i poczty elektronicznej
 • Samodzielność i zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność prognozowania i komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność działania w stresie
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
APLIKUJ TERAZ