Praca: Specjalista ds. transmisji danych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. transmisji danych
Miejsce pracy: Poznań

Zadania na stanowisku: 

 • Utrzymanie sieci LAN w Ośrodku w Poznaniu oraz węzła WAN Poznań,
 • Eksploatacja, utrzymanie pasywnej infrastruktury sieciowej w budynku PAŻP w Poznaniu (sieci strukturalnej oraz infrastruktury w Serwerowniach A i B) oraz sieci światłowodowej,
 • Bieżąca obsługa/ monitorowanie stanu pracy łączy telekomunikacyjnych, kontrola pracy urządzeń operatorskich,
 • Współpraca w zakresie utrzymania i eksploatacji systemów CNS/ATM?IT/DP, zapewnienie środków transmisji danych i głosu dla tych systemów,
 • Zapewnienie poziomu trzeciej linii wsparcia w zakresie obsługi sieci LAN/WAN w PAŻP,
 • Zapewnienie poziomu drugiej linii wsparcia w zakresie utrzymania LAN w Ośrodku w Poznaniu i TWR Poznań,
 • Wsparcie przy dostarczaniu usług dla użytkowników biurowych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do zasobów i usług sieci wewnętrznej Intranet,
 • Wsparcie dla administratorów systemów biznesowych w obszarze dostępu do sieci strukturalnej oraz sieci LAN/WAN,
 • Współpraca z liniami wsparcia: pierwszą (helpdesk) i drugą eksploatacji sieci LAN/WAN,
 • Kooperacja z administratorami sieci teletransmisyjnej oraz dyżurnym teleinformatykiem,
 • Zaangażowanie w zadania rozwojowe i odtworzeniowe środowisk sieciowych w PAŻP oraz uczestniczenie w projektach infrastruktury CNS/ATM/IT/DP, gdzie infrastruktura sieciowa jest jednym z kluczowych elementów,
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej, paszportyzacja zasobów i usług telekomunikacyjnych,
 • Koordynacja prac ze współpracownikami i innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia pracy urządzeń nadzorowanych przez dział,
 • Udział w delegacjach służbowych do obiektów CNS i wsparcie przy obsłudze urządzeń końcowych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewne,
 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego, w tym 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
 • minimum 8 lat doświadczenia zawodowego przy wykształceniu średnim, w tym 3 lata pracy na podobnym stanowisku,
 • ważny certyfikat (zdany egzamin) CCNP,
 • szkolenia z zakresu obsługi urządzeń sieciowych: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE), Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) oraz Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT),
 • biegła obsługa komputera, w tym MS Office,
 • obsługa urządzeń teletransmisyjnych i sieciowych IP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1, (poziom znajomości będzie weryfikowany testem)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość pojęć technicznych (telekomunikacja, IT),
 • umiejętność rozwiazywania problemów,
 • komunikatywność i współpraca,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ