Praca: Referent

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80092

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację

 • klatka schodowa o szerokości 150 cm z poręczami

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • budynek jest wyposażony w windę

Zakres zadań

 • wspomaga prowadzenie dokumentacji prowadzonych spraw, w szczególności poprzez zakładanie teczek, włączanie korespondencji do akt postępowań, przygotowanie korespondencji do wysyłki, kopiowanie dokumentów, sporządzanie spisów akt i porządkowanie akt
 • wprowadza dane do systemów i narzędzi informatycznych związanych z prowadzonymi sprawami
 • przygotowuje projekty pism i decyzji o powtarzalnej treści, sporządzanych w związku z prowadzonymi w oddziale sprawami
 • wspomaga kierownictwo oddziału w sprawach organizacyjnych, w szczególności związanych z przepływem korespondencji i informacji w oddziale oraz w wydziale
 • sprawdza dane osobowe cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych w celu wykluczenia przeszkód formalnych do wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców (system POBYT), rejestruje postępy spraw w aplikacji CUDZOZIEMCY, weryfikuje podmioty powierzające zatrudnienie w systemie teleinformatycznym ZUS, weryfikuje w systemie informatycznym podmioty powierzające zatrudnienie pod kątem karalności z tytułu wykroczeń w trybie art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
 • wykonuje zadania związane z zamawianiem, wypożyczaniem i kompletowaniem akt przechowywanych w magazynie akt podręcznych Wydziału; przygotowuje akta celem ich przekazania do archiwum podręcznego
 • przygotowuje zestawienia oraz sprawozdania zlecone przez przełożonych
 • weryfikuje wnioski elektroniczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów kpa, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ