Praca: Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Psycholog
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/4878
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie psychologicznej części procesu diagnostycznego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej- opiniowanie predyspozycji i motywacji do dalszego pełnienia funcji rodziny zastępczej już istniejących rodzin zastępczych- sporządzanie dokumentacji na podstawie przeprowadzonych czynności diagnostycznych i przeprowadzonych interwencji psychologicznych- udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: psychologia
Uprawnienia: doświadczenie - 2 lata (wymagany staż - lata: 2)
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia; 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym - praca w instytucjach zajmujacych się dziećmi i rodziną, a szczególnie pieczą zastępczą; podstawowa znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego; mile widziana umiejętność przeprowadzania badania psychologicznego metodami kwestionariuszowymi oraz zinterpretowania otrzymanych wyników, umiejętność przeprowadzania wywiadu psychologicznego pod kątem predyspozycji osobowościowych i wychowawczych; znajomość przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, orientacja w przepisach o pomocy społecznej; dodatkowo: posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 340 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu