Praca: Podinspektor

Ogłoszenie numer: 5619030, z dnia 2021-09-27

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 5/2021

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:
 • inicjowanie oraz koordynacja projektów międzynarodowych województwa z udziałem organizacji pozarządowych, instytucji zewnętrznych oraz partnerów zagranicznych, w szczególności w zakresie prowadzenia otwartego konkursu małych grantów BWM
 • monitorowanie informacji międzynarodowych i polityk europejskich w zakresie tematyki związanej z polityką migracyjną
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań związanych ze współpracą międzynarodową, promocją Województwa Wielkopolskiego zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich oraz w ramach przedsięwzięć targowych i promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym odbywających się na terenie województwa oraz zagranicą przy zaangażowaniu Urzędu
 • prowadzenie czynnościach związanych z planowaniem i sprawozdawczością działań związanych w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej
 • współprowadzenie czynności związanych z procedurami Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi działalności Biura
 • współpraca w zakresie prowadzenia rejestru umów i ewidencji dowodów finansowo-księgowych realizowanych z budżetu Biura oraz sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych, w tym obsługa KSAT
 • prowadzenie bazy danych współpracy zagranicznej jst w związku z Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego oraz rozwojem Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej
 • zastępstwo obsługi Sekretariatu BWM
 • współpraca przy organizacji wizyt korpusu konsularno-dyplomatycznego, uroczystości, konferencji międzynarodowych, koncertów oraz wydarzeń o charakterze publicznym
 • monitorowanie dostępności oraz prowadzenie stron internetowych, których gestorem jest BWM oraz monitorowanie działań w zakresie dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu w zakresie realizacji projektów

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zasad funkcjonowania projektów międzynarodowych oraz rozliczania otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów
 • znajomość podstaw księgowości
 • umiejętność czytania procedur i stosowania odpowiednich przepisów prawa
 • dobra ogólna wiedza o Unii Europejskiej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych
 • dyspozycyjność, z gotowością do pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy jeśli wymaga tego bieżąca realizacja zadań

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • inicjatywa, kreatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem międzynarodowym (projekty, staże, współpraca na umowę zlecenie)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • pożądana znajomość problematyki związanej z polityką migracyjną oraz polityką akcesyjną Unii Europejskiej

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko związane z pracą przy komputerze, dyspozycyjnością oraz wyjazdami zagranicznymi.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ