Praca: Młodszy asystent w sekcji nadzoru nad jakością sanitarną wody.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Młodszy asystent w sekcji nadzoru nad jakością sanitarną wody.
Miejsce pracy: Poznań
Numer: StPr/21/1457
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie nadzoru nad Stacjami Uzdatniania Wody, obiektów basenowych, kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpili na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączone ze sporządzeniem protokołów w miejscu kontroli. Pobór próbek wody do spożycia, z basenów i kąpielisk. Przygotowywanie decyzji, opinii, ocen higienicznych, sprawozdań, planów, raportów oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjncyh. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów. Współpraca z innymi sekcjami własnej Stacji. Prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera - Ms Office


Wymagania inne:

Wymagane wykształcenie wyższe licencjackie/ magisterskie Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem, Zdrowie Publiczne, Biologia, Chemia bądź inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej. Dodatkowe oczekiwania- znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących, znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, przepisów dotyczących jakości wody do spożycia, prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przepisów w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, znajomość KPA, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Znajomość reguł postęposwania kontrolnego, znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli, biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych, umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu problemów. Kreatywność oraz chęć uczenia się. Wysoki poziom umiejętności społecznych, sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista. Umowa podlega ubezpieczeniu społecznemu.

Miejsce pracy:

Poznań


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu